Rijopleiding Boekel phone06-22123656
Bel onsZoekenMenu

Tegemoetkoming T-rijbewijs per 1 september

 

Tegemoetkoming T-rijbewijs per 1 september

Agrariërs, werkzaam in de sector dierhouderij, paddestoelen of open teelten kunnen vanaf 1 september een tegemoetkoming aanvragen in de kosten die gemaakt worden bij het behalen van het T-rijbewijs.

De hoogte van deze éénmalige vergoeding hangt af onder andere van de sector waarin u werkzaam bent.

 

Het verzoek voor deze tegemoetkoming kan in CAS (Colland Administratie Systeem) worden ingediend, een digitaal administratiesysteem van het fonds Colland Arbeidsmarkt.

U komt enkel in aanmerking voor een vergoeding indien u  kosten maakt op 1 september of later.

Als u vóór deze datum de kosten al heeft gemaakt, komt u helaas niet in aanmerking.

 

De voorwaarden en vergoedingspercentages per sectorzijn te vinden op www.collandarbeidsmarkt

Loonwerksector

Ook in de loonwerksector (cumelasector) is er subsidie beschikbaar voor het halen van uw T-rijbewijs.

Vanaf het schooljaar 2016/2017 is er een vergoeding beschikbaar van €700,-.

Dit geldt als u één van de opleidingen binnen Goen, Grond, Infra, volgt.

Na het behalen van uw T-rijbewijs ontvangt u de vergoeding.

 

Deze vergoeding wordt niet bij Colland aangevraagd maar kan uitsluitend aangevraagd worden bij Cumela Nederland (www.cumela.nl)

Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Zo moet de leerling een BOL- of BBL- opleiding volgen binnen Groen, Grond, Infra enkan hij/zij deze vergoeding enkel het eerste studiejaar aanvragen.

Het is echter ook mogelijk om de subsidie aan te vragen als u stage loopt of in dienst bent bij een bedrijf dat valt onder de cao Loonwerk.

 

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet
Terug naar boven